ธปท.จัดให้ TTB เข้า D-SIBs เป็นแห่งที่ 6

HoonSmart.com>>ธปท.ให้ TTB เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ( D-SIBs) ผลจากควบรวมทำให้มีขนาดใหญ่ มีธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินที่สำคัญในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก

นางสาว สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้จัดให้ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs ) หรือ D-SIBs เพิ่มอีก 1 แห่งในปีนี้ เป็นผลจากการควบรวมของ ธนาคารทหารไทย(TMB) และ ธนาคารธนชาต (TBANK) ทำให้ TTB มีขนาดใหญ่ขึ้น และเข้าหลักเกณฑ์ โดยมีธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินที่สำคัญทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก ทำให้มีความสำคัญต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งเดิมมีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าหลักเกณฑ์ 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ทั้งนี้ธปท. ได้ออกเกณฑ์การประเมินและกำกับดูแล D-SIBs บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยประเมินการเป็น D-SIBs ของ ธพ. มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับการกำหนด ธพ. ให้เป็น D-SIBs นั้น มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นกำกับดูแลเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ระบบสถาบันการเงินมีปัญหาเสถียรภาพ ธพ. เหล่านั้น จึงถูกกำกับดูแลที่เข้มและใกล้ชิดมากกว่า ธพ. อื่น โดยต้องดำรงเงินกองทุนในอัตราที่สูงขึ้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลอื่นที่มากกว่า ธพ. ทั่วไป ได้แก่

• การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำจะสูงกว่า ธพ. อื่น 1% โดย ธพ. D-SIBs ดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 1% เป็น 12% (เมื่อเทียบกับ 11% สำหรับ ธพ. ที่ไม่ใช่ D-SIBs)

• การกำหนดให้ ธพ. D-SIBs จัดส่งรายงานเพื่อการกำกับดูแลของ ธปท. ให้ถี่ขึ้นและเร็วขึ้น เช่น รายงานการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจการเงินให้ส่ง ธปท. เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันสิ้นเดือน การจัดส่งรายงานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายในของธนาคาร ให้ ธปท. ทันทีที่มีการร้องขอ

• การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการของธนาคารกับ ธปท. เพื่อรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญ โดย ธปท. จะเข้าตรวจสอบ ธพ. D-SIBs ทุกปี ในขณะที่ ธพ. อื่น ความถี่ในการตรวจสอบเป็นไปตามความเสี่ยง

“การประกาศรายชื่อธนาคารที่เป็น D-SIBs เพิ่มในตอนนี้ ไม่ได้มีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ดี เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ Covid-19 แต่หลังการควบรวม ธนาคาร TTB มีขนาดใหญ่ขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ของธปท. เพราะมีธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินที่สำคัญทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก” นางสาว สุวรรณี กล่าว