ตลท.ขยาย Cash Balance หุ้น ARIN, ห้าม Net settlement หุ้น XPG และ XPG-W4

HoonSmart.com>>ตลท.ขยายเวลา Cash Balance หุ้น ARIN และ Net settlement หุ้น XPG และ XPG-W4 ตั้งแต่ 13 ส.ค.64 ถึง 1 ก.ย. 64

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่งขยายช่วงดำเนินการระดับ 1 : Cash Balance บริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) ตั้งแต่ 13 ส.ค. 2564 ถึง 01 ก.ย. 2564 และสั่ง ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balanceหุ้น บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ครั้งที่ 4 (XPG-W4) ตั้งแต่วันที 13 ส.ค. 2564 ถึง 01 ก.ย. 2564

โดย ARIN ราคาปิด 1.69 บาท เพิ่มขึ้น +0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +0.60% มูลค่าซื้อขาย 27.47 ล้านบาท
XPG ราคาปิด 3.52 บาท เพิ่มขึ้น +0.12 บาท เปลี่ยนแปลง +3.53% มูลค่าซื้อขาย 86.96 ล้านบาท
XPG-W4 ราคาปิด 16.40 บาท เพิ่มขึ้น +0.20 บาท เปลี่ยนแปลง +1.23% มูลค่าซื้อขาย 10.54 ล้านบาท