SORKON Q2/64 โชว์กำไรสุทธิ 49 ล้านบาท เพิ่ม 58%

HoonSmart.com>>‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ผลงานไตรมาส 2/64 มีรายได้จากการขาย 692 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หนุนครึ่งปีแรกมีรายได้จากการขาย 1,347 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ขยายฐานลูกค้า และปรับกลยุทธ์ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์มากขึ้น

นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (SORKON) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาส 2/2564 ทำได้ 692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 690 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ขณะที่รายได้จากการขาย 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ ทำได้ 1,347 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง กดดันต่อรายได้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และกลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) แต่ยอดขายกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังตลาดส่งออกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการเปิดให้เช่าพื้นที่ ส. ทาวเวอร์ บางนา ซึ่งได้ใช้พื้นที่ตึกสำนักงานเปิดให้บริษัทภายนอกเข้ามาเช่า โดยได้แต่งตั้งตัวแทนขาย (Sole Agent) ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารพื้นที่เช่า ทำให้มีต้นทุนการให้เช่าและบริการเพิ่มเข้ามา

ในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ ทำกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ได้ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายลดลง ส่งผลให้การทำกำไรสุทธิดีขึ้น

ขณะที่กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ งวดครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2564) จำนวน 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 65 ล้านบาท เนื่องจากได้ปรับประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและจำหน่าย และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ (ฟาร์มสุกร) จากการปรับขึ้นของราคาจำหน่ายสุกร โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในกิจการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมการเลี้ยงสุกร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

“บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า รวมทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการแอปพลิเคชันชั้นนำ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและโปรโมทกิจกรรมการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่สาขาร้านอาหารภายใต้แบรนด์ ส.ขอนแก่น เน้นช่องทางเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อาทิ Grab, LINE MAN, Food panda และ Robinhood เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน และเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด”