BAM กำไร 790 ลบ. Q2/64 โต 620% ครึ่งปีทะลุ 1 พันลบ.

HoonSmart.com>> “บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์” เปิดกำไรไตรมาส 2/64 โตแรง 629% แตะ 790 ล้านบาท กวาดรายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการซื้อหนี้เพิ่มขึ้น หนุนงวดครึ่งปีกำไร 1,037 ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 กำไรสุทธิ 790.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท เติบโต 620% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 109.83 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 1,037.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.32 บาท เติบโต 34% จากงวดเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 774.43 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท

บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยในไตรมาส 2/2564 จำนวน 2,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบี้ยจำนวน 4,523 ล้านบาท ลดลง 14.7% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้–ส่วนที่รับเงินแล้ว ในไตรมาส 2/2564 มีจำนวน 359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% และ 172.0% จากงวดเดียวกันปีก่อน

งวดหกเดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้– ส่วนที่รับเงินแล้ว จำนวน 669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.3% จากงวดเดียวกันปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์กำไรเพิ่มฐานลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ยังไม่ได้รับชำระ (ส่วนที่ค้างรับ) ในไตรมาส 2/2564 จำนวน 1,150 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้-ส่วนที่ค้างรับคู่กันไป เพื่อแสดงรายการผลกำไรจากการดำเนินงานให้สะท้อนตามข้อเท็จจริง และมีกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในไตรมาส 2/2564 จำนวน 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากไตรมาสก่อน และ 8.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยมีสัดส่วนการตัดชำระรายได้ดอกเบี้ยและต้นุทนลดลงจึงรับรู้เป็นกำไรมากขึ้น

นอกจากนี้ในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ ยังมีกำไรขากการขายทรัพย์สินรอการขายแบบขายสดจำนวน 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 49.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายแบบขายผ่อนชำระจำนวน 472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,211.1% จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 2,260.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เผย BAM รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ราว 600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจาก NPL และ NPA ที่มากกว่าคาด