ตลท. ขึ้น “SP” หลักทรัพย์ STAR

HoonSmart.com>>ตลท. ขึ้น “SP” หลักทรัพย์ STAR เนื่องจากตลท.อยู่ระหว่างพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทหยุดประกอบธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้น “SP” หลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR) เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทในวันนี้ (9 สิงหาคม 2564) ว่า การหยุดดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธ์ และตู้กาแฟหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นธุรกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของบริษัทนั้น ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2564) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 สิงหาคม 256