“ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น SOLAR 18.38%

HoonSmart.com>> “ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต SOLAR จำนวน 100 ล้านหุ้น สัดส่วน 18.38% จาก “ศึกษิต เพชรอำไพ” ด้าน “ศรีศักร เดชกิจวิกรม” ตัดขายหุ้น SOLAR ออก 6.944% เหลือถือ 3.7704%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้มาหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR) เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2564 จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 18.3781% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น โดยซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนายศึกษิต เพชรอำไพ

ในวันเดียวกันนาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม จำหน่ายหุ้น SOLAR จำนวน 37.78 ล้านหุ้น หรือ 6.944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 20.51 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.7704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น SOLAR ปิดตลาด 3 ส.ค.2564 ที่ราคา 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท หรือ 21.79% มูลค่าการซื้อขาย 106.64 ล้านบาท