ตลาด mai เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล STAR หยุดดำเนินธุรกิจ เล็งธุรกิจใหม่

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล “สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค” หลังหยุดดำเนินธุรกิจ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ ใช้ความระมัดระวังเข้าซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) โดยละเอียดรอบคอบ เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชีข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามความคืบหน้าการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ STAR ได้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นลำดับ จนวันที่ 2 ส.ค.2564 บริษัทแจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรมสื่อและประชาสัมพันธ์ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ คงเหลือธุรกิจการผลิต Content คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะรับรู้ส่วนได้เสีย 20% ภายในไตรมาสที่ 1/2565 รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนใน Shenton จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ STAR วันที่ 15 27 และ 29 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)