“ทริพเพิล ไอ ” ผนึกพันธมิตรสายการบิน เช่าเหมาลำขนส่งสินค้า

HoonSmart.com>>”ทิพย์ ดาลาล” บิ๊ก ทริพเพิล ไอฯ เผย ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สะดุด  เหตุสายการบินพันธมิตรขนส่งสินค้าต่อเนื่อง  ชี้ “แอร์เอเชีย” หยุดบินรับ-ส่ง ผู้โดยสารไม่กระทบ เหตุเช่าเหมาลำ ส่งสินค้า 

ทิพย์ ดาลาล

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์  (III) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดบินชั่วคราว ของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เนื่องจาก เป็นการหยุดเฉพาะส่วนของผู้โดยสาร

สำหรับ ทริพเพิล ไอฯ ยังคงให้บริการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติ โดยใช้บริการสายการบินพันธมิตร รวมทั้งไทยแอร์เอเชีย ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

อย่างไรก็ดี ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่อยู่เคียงข้างสายการบินมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับไทยแอร์เอเชีย ปรับกลยุทธ์การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อทดแทนรายได้ในส่วนของผู้โดยสาร ให้กับสายการบินมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

โดยเริ่มให้บริการเช่าเหมาลำ เพื่อขนส่งสินค้าโดยเฉพาะหรือ Charter Flight ในไตรมาสแรกของปี 2563 และต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการมาเป็น Cargo Flight ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ ที่มีการกำหนดเส้นทางและความถี่ชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุม 9 เส้นทาง ในประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย และมัลดีฟ  อนาคตมีแผนขยายเครือข่ายเส้นทางการให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นรายได้หลักให้กับสายการบินต่อไป ”

จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ทริพเพิล ไอ ฯ สามารถสร้างกำไรโดดเด่น เห็นได้จากผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 3/2563  ถึงไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ และ การบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากการเข้าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 2559  โดยเข้าลงทุนธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริษัท AROUND บริษัท SAL และบริษัท AOTGA

การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่ DGPS และ Coolchain รวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ ShipSmile และ Makesend โดยบริษัทที่เข้าลงทุน สร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้