PTTEP ขายหุ้น Partex Brasil ในบราซิล บริหารพอร์ตลงทุน คาดแล้วเสร็จปี 64

HoonSmart.com>> ปตท.สผ. ขายเงินลงทุนบริษัท Partex Brasil Ltda. และ Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ในประเทศบราซิล เจ้าของสัมปทาน 50% โครงการ Potiguar แหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบก พร้อมภาระผูกพันทั้งหมด คาดแล้วเสร็จภายในปี 64 ตามแผนบริหารพอร์ตลงทุน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 บริษัท Participations and Explorations Corporation และ บริษัท Partex (Brazil) Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท Partex Brasil Ltda. และ บริษัท Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐ บราซิล พร้อมทั้งภาระผูกพันทั้งหมด ให้แก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda.

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจาก National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

บริษัท Partex Brasil Ltda. ถือสัมปทานในสัดส่วน 50% ในโครงการ Potiguar ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 94 บาร์เรลต่อวัน (สัดส่วน 50%)

ทั้งนี้ การขายบริษัทดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การลงทุนของปตท.สผ.