TIPให้ความคุ้มครอง” Home Isolation หรือ Community Isolation”

HoonSmart.com>>TIP พร้อมให้ความคุ้มครอง” Home Isolation หรือ Community Isolation”

บริษัท ทิพยประกันภัย (TIP) แจ้งว่าบริษัทพร้อมให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation และขอจับมือเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน