ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย กทม.เร่งสร้างศูนย์พักคอยเพิ่ม

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 18,027 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 17,653 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 133 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 รวม 18,027 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 17,653 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย ผู้ป่วยสะสม 586,451 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,402 ราย หายป่วยสะสม 377,896 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 205,002 ราย เสียชีวิต 133 ราย
ทางด้านกทม. เร่งเพิ่มศูนย์พักคอย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ให้ครบ 50 สำนักงานเขต
การแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยติดเชื้อหลายคนไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล โดยจะจัดตั้งอย่างน้อย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต
ตอนนี้ กทม. เปิดศูนย์พักคอยแล้ว 40 แห่ง จะทยอยเปิดให้ได้ 60 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ 7,499 ราย ทั้งจากการตรวจหาเชื้อในระบบเฝ้าระวัง และจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก  หากตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation :HI) ได้ จะนำผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) ในโซนที่แยกเฉพาะสำหรับผู้ที่มีผลจาก ATK จากนั้นจะมีหน่วยตรวจ RT-PCR มาตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งที่ศูนย์พักคอย
.
ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการระดับเหลืองและแดงเพิ่มมากขึ้นทุกวันที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่า กทม. จะขยายศักยภาพโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้อย่างรวดเร็ว กทม. จึงปรับศูนย์พักคอย 7 แห่งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ให้สามารถรองรับผู้ป่วยเหลืองได้เพิ่มขึ้นอีก 1,036 เตียงด้วย
.
กทม. เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์วิกฤตนี้อย่างเต็มที่ ด้วยการค้นหาผู้ติดเชื้อที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเร่งนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด พร้อมกัน ยังได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปด้วย เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคลดลง และทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด