ตลท.จับ 7 หลักทรัพย์แคชบาลานซ์ ต่อเวลา EE-JAS-SIMAT ยกระดับ 3 MVP

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ 7 หลักทรัพย์ “KKC, MORE , MORE-W2 , PRAPAT , UREKA , UREKA-W2 , YGG ” เข้า Cash Balance ตั้งแต่ 2 ส.ค.-10 ก.ย.64 ขยายเวลาดำเนินมาตรการ EE, JAS, แม่-ลูก SIMAT, SIMAT-W3 ถึง 20 ส.ค. พร้อมยกระดับมาตรการระดับ 3 แม่-ลูก MVP, MVP-W1 ถึง 20 ส.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance จำนวน 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้นบริษัท กุลธรเคอร์บี้ (KKC) หุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น ครั้งที่ 2 (MORE-W2) หุ้นบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) หุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) และหุ้นบริษัท อิ๊กดราซิล (YGG) สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อหุ้นเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.-10 ก.ย. 2564

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการ Cash Balance จำนวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่หุ้นบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) หุ้นบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) หุ้นบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.-20 ส.ค. 2564

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยกระดับมาตรการระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น (MVP) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็ม วิชั่น ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.-20 ส.ค. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ