“ทอมมี่ เตชะอุบล” เฉือน CGD ขาย 74 ล้านหุ้น กว่า 0.89% ยังถือ 4.79%

HoonSmart.com>> “ทอมมี่ เตชะอุบล” ขายหุ้น “คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์” (CGD) จำนวน 74 ล้านหุ้น กว่า 0.89% เหลือถือหุ้น 4.79%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทอมมี่ เตชะอุบล จำหน่ายหุ้นของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 จำนวน 74 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.8952% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 396.42 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.7957% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ