PTTEP กำไรครึ่งปีนี้ 18,673 ลบ. เพิ่มขึ้น 46% จ่ายปันผล 2 บาท

HoonSmart.com>>ปตท.สผ. กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 18,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น46% จากปริมาณขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น  ราคาขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เพิ่มเป้าปริมาณขายในปี 2564 อีกครั้ง เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น  ยอมรับการผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณในปี 2565 ทำไม่ได้ตามแผน เหตุยังไม่ได้รับความยินยอมให้เข้าพื้นที่

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.(PTTEP) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวด 6  เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 3,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 109,658 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 413,168 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันหรือเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน รวมทั้ง การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย – แปลงเอช ประกอบกับผู้ซื้อก๊าซฯ ได้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจากโครงการในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นด้วย ในด้านราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็น 41.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จาก 40.15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมภาษีเงินได้) ในครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 2,953 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 91,136 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ปัจจัยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการสำรวจในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ลดลงมาอยู่ที่ 27.57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เทียบกับ 30.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ของครึ่งแรกปี 2563 จากการบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand ที่ขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 598 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 18,673 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคาในระดับ 75% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 นั้น ปตท.สผ. มีรายได้รวม 1,768 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 55,624 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ 222 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 7,140 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 2 บาทต่อหุ้น กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าปริมาณขายในปี 2564 อีกครั้ง เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จาก 405,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ที่เคยได้ประกาศไปในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

นายพงศธร กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งแผนงานหลักที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญ คือการเปลี่ยนผ่านสิทธิการเข้าเป็นผู้ดำเนินการของแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้าจากกำหนดไปค่อนข้างมาก และถึงแม้จะได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเวลานี้ การผลิตก๊าซฯ ในปี 2565 ให้ได้ตามเงื่อนไขสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมแผนงานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมหากสามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ ปตท.สผ. สามารถทำได้ รวมทั้ง ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศ โดยจะจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ ในอ่าวไทยมาทดแทนในบางส่วน