ฟิทช์คงเครดิต GPSC ที่ A+ แนวโน้มมีเสถียรภาพหลังลุยลงทุนอินเดีย-ไต้หวัน

HoonSmart.com>> “ฟิทช์ เรทติ้งส์” คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว-หุ้นกู้ “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” ระดับ A+ (tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ หลังประกาศแผนลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาท โซลาร์ฟาร์มในอินเดียและโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไต้หวัน ด้าน ปตท. บริษัทแม่วางกลยุทธ์เป็นบริษัทหลักในกลุ่มลุยลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ที่ A+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวมีเสถียรภาพ

การประกาศคงอันดับเครดิตเกิดขึ้นหลังจากที่ บริษัทฯได้ประกาศการแผนการลงทุน จำนวน 1.48 หมื่นล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 41.6% ของบริษัท Avaada Energy Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอีกประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ในการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 25% ในบริษัท CI Changfang Limited และ CI Xidao Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศไต้หวัน โดยการลงทุนในประเทศอินเดียได้บรรลุข้อตกลงแล้ว ส่วนการลงทุนในประเทศไต้หวันยังคงต้องผ่านการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน

ฟิทช์ได้ปรับลดอันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile)ของบริษัทฯ เป็น a-(tha) จาก a(tha) เนื่องจากฟิทช์คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทจะสูงขึ้นจากแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ โดยฟิทช์มองว่าสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากการปรับตัวที่ดีขึ้นจากการกระจายตัวของสินทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จะถูกลดทอนโดยคุณภาพของสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย ที่ด้อยกว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ฟิทช์ยังได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง GPSC และบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ปตท. (PTT) หรือ ปตท. (อันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศที่ BBB+ และ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ใหม่ และมองว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งขึ้น กว่าก่อนหน้านี้ จากความสัมพันธ์ด้านกลยุทธ์ของ GPSC ที่เพิ่มขึ้น โดย GPSC จะเป็นบริษัทฯ หลักของกลุ่ม ปตท. ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของกลุ่มด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ดังนั้นฟิทช์คาดว่า การสนับสนุนจาก ปตท.จะเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้อันดับเครดิตของ GPSC ได้มีการพิจารณารวมถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นมาสองอันดับจากสถานะเครดิตโดยลำพังของบริษัทจากเดิมที่หนึ่งอันดับ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต ฟิทช์มองว่าบทบาทของ GPSC ในการสนับสนุนการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม ปตท. ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ทั้งสองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยการลงทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ยืมจาก ปตท. สะท้อนถึงการสนับสนุนของ ปตท. ที่เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ ปตท.ในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 MW ภายในปี 2573 ฟิทช์เชื่อว่า GSPC จะได้รับประโยชน์จากความคล่องตัวในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ผ่านการบริษัทร่วมกับ ปตท หลังจากที่มีปรับเปลี่ยนการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม บทบาทของ GPSC ในกลุ่ม ปตท. ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นจากปตท.

ฟิทช์คาดว่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO net leverage) ของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 5.5 เท่า ในช่วงปี 2564-2566 (ปี 2563 อยู่ที่ 4.4 เท่า) บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนอยู่ในระดับสูงในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) ที่จะหมดอายุลง และการก่อสร้างโครงการ Energy Recovery Unit ฟิทช์คาดว่า อัตราส่วนหนี้สินน่าจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง ในปี 2567 หลังจากโครงการ ERU และโครงการในประเทศไต้หวัน เริ่มมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ฟิทช์คาดว่า จะไม่มีเงินปันผลรับจากโครงการในประเทศอินเดียในช่วง 4 ปีข้างหน้า เนื่องจากการโครงการที่มีแผนการลงทุนที่สูง

นอกจากนี้ฟิทช์ เชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจพลังานหมุนเวียนดังกล่าวซึ่งมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากว่า 1.7GW จะช่วยเพิ่มกระจายตัวด้านสินทรัพย์ให้กับบริษัทฯ GPSC จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น โดยกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 GW ในภายปี 2567 จากจำนวน 5 GW ในปัจจุบัน และเพิ่มการกระจายตัวของเชื้อเพลิง โดยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 จากร้อยละ 10 รวมทั้งการกระจายด้านภูมิศาสตร์ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าสถานะทางธุรกิจที่ดีขึ้น จะถูกลดทอน เนื่องจากคุณภาพของกระแสเงินสดจากโครงการดังกล่าวลักษณะด้อยลง เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้GSPCเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงกระแสเงินสดที่ต่ำกว่า ฟิทช์เชื่อว่าคุณภาพของสินทรัพย์ในประเทศอินเดียจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสินทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ จากฐานะการเงินที่แย่กว่าของผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว

GPSC มีรายได้ที่สม่ำเสมอ จากการที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว และมีความเสี่ยงด้าน ลูกค้าต้องรับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ไม่สูงมากนัก ฟิทช์คาดว่า บริษัทจะมี EBITDA อยู่ที่ระดับ 1.9 ถึง 2.0 หมื่นล้านบาท ในช่วงปี 2564-2566 และมีสัดส่วน EBITDA ต่อรายได้ ที่ 28% สนับสนุนจากค่าใช้จ่ายด้านก๊าซธรรมชาติที่ต่ำ และการบริหารจัดการโครงข่ายด้านกระแสไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกับ GLOW ทั้งนี้ ฟิทช์คาดว่า GPSC จะค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 1.6-4.1 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ด้านสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทฯ มีหนี้ทั้งหมด 101.4 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในปี 2564 จำนวน 11.7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากเงินสดหรือเทียบเท่า จำนวน 22.4 หมื่นล้านบาท ณ สิ้น ปี 2563 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการสนับสนุนด้านการเงินจาก ปตท. ซึ่งรวมถึง วงเงินเงินกู้ยืมจำนวน 2 หมื่นล้านที่ได้รับเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ