ตลาด mai รับ BROOK-W6, BROOK-W7 เทรด 21 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รับวอร์แรนต์ “บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป” BROOK-W6, BROOK-W7 เข้าซื้อขาย 21 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ชื่อย่อ BROOK-W6 จำนวน 2,731,152,084 หน่วย และ BROOK-W7 จำนวน 682,787,809 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 21 ก.ค. 2564

BROOK-W6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (13 กรกฏาคม 2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.65 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2564 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 ก.ค. 2567

ส่วน BROOK-W7 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (13 กรกฏาคม 2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2564 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 ก.ค. 2569

หุ้น BROOK ปิดตลาดภาคเช้า 20 ก.ค.อยู่ที่ 0.60 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -1.64% มูลค่าการซื้อขาย 16.65 ล้านบาท