ตลท.จับขัง 8 หุ้นติด Cash Balance ขยายเวลามาตรการระดับ 2 AEC เริ่ม 19 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลท.จับขัง 8 หุ้น ติด Cash Balance “CFRESH-CMR-INOX-LEO-MENA-PRINC-SCI-SITHAI ตั้งแต่ 19 ก.ค.-27 ส.ค.64 พร้อมขยายมาตรการระดับ 2 หุ้น AEC พร้อมวอร์แรนต์ AEC-W6 ถึง 6 ส.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance จำนวน 8 หุ้น ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH) บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (CMR) บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ (INOX) บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) บริษัท มีนาทรานสปอร์ต (MENA) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-27 ส.ค. 2564

พร้อมกันนี้ขยายช่วงดำเนินการมาตรการระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี (AEC) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี ครั้งที่ 6 (AEC-W6) ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-6 ส.ค. 2564