เมย์แบงก์กิมเอ็ง เปิดการคำนวณราคา KWM-W1

HoonSmart.com>>เมย์แบงก์กิมเอ็ง คำนวณมูลค่า KWM-W1 คงคำแนะนำ “ซื้อ” KWM เป้าหมาย 7.15 บาท/หุ้น 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย ) คำนวณมูลค่า KWM-W1 ทางทฤษฏี Black Scholclus model โดยใช้สมมติฐาน Volatility เฉลี่ย 200 วันที่ 72.0%, Risk free 1.7 %, Div.yield 1.4 % บนโครงสร้างอายุ Warrant 2 ปี อัตราแปลงสภาพ 1: 1 ที่ราคา 1.50 บาท ราคาแม่-ลูก จะเป็นดังนี้ เช่น

KWM 7.15 บาท  KWM-W1 5.55 บาท , KWM 6.30 บาท  KWM-W1 4.74 บาท , KWM  5.80 บาท  KWM-W1 4.27 บาท ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ KWM-W1 จำนวน 139.998 ล้านหน่วย ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น KWM สัดส่วน 3 หุ้น : 1 KWM-W1 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา เริ่มซื้อขาย 15 ก.ค.นี้

ขณะที่พัฒนาการของธุรกิจให้เช่าเครื่องสกัดกัญชง ล่าสุดผู้บริหารเผยว่า มีผู้สนใจติดต่อเช่าเครื่องสกัดหลายราย และอยู่ระหว่างปิดดีล 5 เครื่อง

ส่วนลูกค้าบริษัทผลิตยารายแรก ได้นำเครื่องไปยื่นจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ตรงตามเงื่อนไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อออกใบอนุญาตสกัดในลำดับถัดไป

ขณะเดียวกัน KWM ได้เริ่มออกแบบรุ่นย่อย ที่มีขนาดต่าง ๆ กันออกมา เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นทิศทางของ KWM ยังคงเป็นไปในมุมมองที่ให้ไว้ก่อนหน้า คงคำแนะนำ “ซื้อ” 7.15 บาท/ หุ้น