CK ได้งานปรับปรุงเครื่องจักรโรงผลิตน้ำประปาบางเลน 330 ลบ.

HoonSmart.com>> “ช.การช่าง” เซ็นสัญญา TTW จ้างงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน มูลค่า 330.87 ล้านบาท

บริษัท ช.การช่าง (CK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โดยออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ติดต้้งและทดสอบระบบ รวมถึงงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า กับ บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) มูลค่าสัญญา 330.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 540 วัน