KTB ย้ำผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ

HoonSmart.com>>KTB ย้ำผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ พร้อมแนะขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิ ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง ให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตน และเปิดใช้งาน G-Wallet

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะเริ่มเปิดใช้สิทธิวันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ สำหรับผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ ต้องยืนยันตัวตนทุกคน ส่วนผู้ได้รับสิทธิรายเดิม เฉพาะผู้ที่ยัง “ไม่เคย”ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dipchip) ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ ตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบว่าเป็นตัวท่านจริง ป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แนะนำผู้ได้รับสิทธิ เตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
2. ให้ความยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลในการพิสูจน์ตัวตน ป้องกันการทุจริต โดยแอบอ้าง หรือสวมสิทธิเป็นตัวท่าน และทำการยืนยันตัวตน
3. เปิดใช้งาน G – Wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ

สำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยภาครัฐจะโอนวงเงินสิทธิให้ 2 ครั้ง รอบแรก เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท และ รอบ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท รวมเป็น 3,000 บาท