SNNP ผนึก “บุญรอดเทรดดิ้ง” เสริมแกร่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ

HoonSmart.com>> “ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง” ผนึกพันธมิตร ‘บุญรอดเทรดดิ้ง’ เข้าร่วมทุนบริษัทในเครือ เสริมศักยภาพกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หนุนรายได้ของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดด ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวแห่งอาเซียน

วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างช่องทางการนำผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภค หรือการกระจายสินค้าให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งดั้งเดิมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท สิริ โปร จำกัด ร่วมกับทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ (Logistics) อันทันสมัย กระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ภายใต้การมีศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่งทั่วประเทศ และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีมหน่วยรถเงินสด ช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มร้านค้าปลีกได้ประมาณ 70,000 ร้านค้า และร้านค้าส่งดั้งเดิมประมาณ 3,600 ร้านค้า โดยใช้กลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น เข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ชั้นนำของประเทศไทย ได้ร่วมทุนในบริษัท สิริ โปร จำกัด โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 30% ขณะที่ SNNP ถือหุ้น 50% และทีมผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วน 20% ในบริษัท สิริ โปร จำกัด

“การร่วมทุนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท สิริ โปร จำกัด และทั้ง 2 บริษัท ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการกระจายสินค้าเข้าถึงร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งดั้งเดิมได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ ณ จุดขาย เพื่อผลักดันสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและตอกย้ำเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า” นายวิวรรธน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร กล่าวว่า การร่วมทุนดังกล่าว สร้างความแข็งแกร่งให้กับสิริโปร ซึ่งเป็นหัวหอกในการกระจายสินค้าให้กับช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญกับช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งก็มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ รวมทั้ง ยังมุ่งขยายช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (E-Commerce) และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศกัมพูชา โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยในกัมพูชา ได้แก่ S.C Food Products Co., Ltd., STVV Development Co., Ltd. และ S.C Food Trading Co., Ltd. ปัจจุบันโรงงานในประเทศกัมพูชาก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยในปี 2562 และในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ จัดตั้ง S.T. Food Marketing Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเยลลี่สำเร็จรูปและจัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน รวมทั้งกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ SNNP ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวแห่งอาเซียน