CHAYO ซื้อหนี้มีหลักประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์

สุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ลัดดา กุลมาโนชวงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพย์สินรอการขายและบริหารงานคดี ธนาคารไทยพาณิชย์ ในโอกาส CHAYO ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ประเภทหนี้มีหลักประกัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ชโย กรุ๊ป เมื่อเร็ว ๆ นี้