หุ้น “ดุสิตธานี” เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ DUSIT มีผล 24 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหุ้น “ดุสิตธานี” จากเดิม DTC เป็น DUSIT มีผล 24 มิ.ย.64 บริษัทฯ เผยสร้างการจดจำ ตอกย้ำแบรด์ “”ดุสิตธานี” ให้กับนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ดุสิตธานี จากเดิม DTC เป็น DUSIT มีผลวันที่ 24 มิ.ย. 2564

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี มีมติเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จาก DTC เป็น DUSIT โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทแต่อย่างใด

“ดุสิตธานี” เป็นบริษัทจดทะเบียนรายแรกๆ ที่เข้าทำการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดทำการเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2518 หรือกว่า 46 ปีมาแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น DUSIT เพื่อสร้างการจดจำ และตอกย้ำแบรนด์ “ดุสิตธานี” ให้กับทั้งนักลงทุนว่า กำลังลงทุนใน “ดุสิต” และสอดคล้องกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับข้อกำหนดชื่อย่อของบริษัทจดทะเบียน มีความยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร