ตลาดเอ็ม เอ ไอ รับ ECF-W4 เทรด 22 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์ ECF-W4 เริ่มซื้อขาย 22 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 จำนวน 191,894,988 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 22 มิ.ย. 2564

ECF-W4 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (2 มิ.ย.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 20 ก.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 2 มิ.ย. 2567

หุ้น ECF ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 1.95 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 14.85 ล้านบาท