ตลาดฯ รับ SAMTEL-W1 ซื้อขาย 15 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ “สามารถเทลคอม” SAMTEL-W1 เริ่มซื้อขาย 15 มิ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1 จำนวน 102,998,131 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิ.ย.2564 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 12.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พ.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17 พ.ค. 2567

หุ้น SAMTEL ณ เวลา 10.43 อยู่ที่ 7.35 บาท +0.05 บาท หรือ +0.68% มูลค่าการซื้อขาย 1.39 ล้าน