ระยอง นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีน โควิด -19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ณ Sport Complex บริษัท ไออาร์พีซี เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ
ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้สถานที่ของบริษัทฯ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม