TITLE จิตอาสาบริการประชาชนฉีดวัคซีน

TITLE ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac 

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้  (TITLE) พร้อมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสา ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตลอดจนบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน และของใช้ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีบทบาทในการส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ณ โรงแรมภูเก็ต ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อเร็ว ๆ นี้