AQUA มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง วัดเปร็งไพบูลย์ ฯ

AQUA  มอบข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น  ( AQUA )  ส่งบริษัทย่อย บริษัท ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับ เนชั่นทีวี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยมีนายพลสิทธิ ภูมิสวนะ  เป็นตัวแทนมอบให้กับพระสงฆ์

ก่อนหน้านี้วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร  มีผู้ติดเชื้อโควิด-19  ประชาชนในชุมชน ไม่เข้าไปใส่บาตรทำบุญที่วัด ทำให้พระสงฆ์ในวัดร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเนชั่นทีวี  สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบให้กับทางวัด เป็นอาหารแห้งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ และช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ยังระบาดอยู่ในขณะนี้