SCB 10X ลงทุนใน Series D+ และSeries E ของ Flash Group

HoonSmart.com>>SCB 10X ประกาศลงทุนครั้งสำคัญใน Flash Group ผู้ให้บริการด้าน E-commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจร โดยเป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนรอบ Series D+ และลงทุนเพิ่มเติมใน Series E หวังเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มไทยพาณิชย์

นางปิติพร พนาภัทร์ Chief Business Development and Financial Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ เปิดเผยว่า “ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจแฟลช ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงความสามารถในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ E-Commerce และพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วง Covid-19 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หันมาซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้เราเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจขนส่งที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ร่วมลงทุนหลักในการระดมทุนรอบ Series D+ และลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องในรอบ Series E”

นอกจากการสนับสนุนผ่านการลงทุนแล้ว กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจแฟลช ยังมีแผนในการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการ ทางด้านการเงิน เช่น สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ในกลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (sSME) โซลูชันด้านการชำระเงิน (Payment Solution) เป็นต้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าก่อนขยายสู่บริการอื่น ๆ ในอนาคต

หวังว่าการลงทุนและความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจแฟลชในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจแฟลช ตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนทีม Venture Builder ของ SCB 10X ในด้าน Social-commerce ecosystem ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการและการสร้างสรรค์พัฒนา E-commerce solution”

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCB 10X และธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์รายหลักรายหนึ่งของแฟลช จากการระดมทุนรอบ Series D+ ต่อเนื่องไปยัง Series E
ปัจจุบัน Flash Express มียอดส่งพัสดุสูงสุดต่อวันร่วม 2 ล้านชิ้น ทำให้ก้าวขึ้นเป็นขนส่งแถวหน้าของประเทศไทย, Flash Fulfillment ให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจรที่เติมเต็มการทำงานของร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งจัดเก็บ-แพ็ค-จัดส่ง นอกจากนี้ Flash Group ยังมีธุรกิจในเครืออีกมากมายที่เกื้อหนุนกับ E-commerce platform