THAI เผยศาลเลื่อนพิจารณาแผนฟื้นฟู 15 มิ.ย.นี้ หลังเจ้าหนี้ 2 รายยื่นคัดค้าน

HoonSmart.com>> “การบินไทย” เผย “ศาลล้มละลายกลาง” เลื่อนพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการออกไปเป็น 15 มิ.ย.64 หลังเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านแผน 2 ฉบับ

บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งว่า ในวันนี้ (28 พ.ค.2564) ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการและศาลรับไว้เพื่อพิจารณาจำนวน 2 ฉบับ ศาลล้มละลายกลางได้ให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 มิ.ย.2564

ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้

ตามที่เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอและต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดปรชุมเจ้าหนี้เพื่อพืจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ยอมรับแผน โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงลงมติได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้จำนวน 2 รายเสนอ