“สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผถห.ใหญ่ ERW ขายหุ้นอีก 6.75% ให้ “โชติธนวัฒน์” ถือ 11.53%

HoonSmart.com>> “สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” ขายหุ้น ERW ออกอีก 170 ล้านหุ้น กว่า 6.7526% ให้ “โชติธนวัฒน์” ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 11.5371%

สุขกาญจน์ วัธนเวคิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.7526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 62.28 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.4738% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้าน โชติธนวัฒน์ รายงานการได้มาหุ้น ERW ในวันเดียวกัน สัดส่วน 6.7526% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 290.45 ล้านหุ้น หรือ 11.5371% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 11.6057% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เมื่อวานนี้ นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน รายงานการขายหุ้น ERW ออกจำนวน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.3763% เหลือถือหุ้น 232.28 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.2264% ก่อนทำรายการขายเพิ่ม

 
 
อ่านข่าว

“สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผถห.ใหญ่ ERW ตัดขายหุ้น 3.37% เหลือถือ 9.22%