CPALL เปิดขายหุ้นกู้อายุ 5-10 ปี ดีเดย์ 11 มิ.ย. จ่ายดอกเบี้ย 3.00 – 3.90%

HoonSmart.com>> “ซีพี ออลล์” พร้อมขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ดีเดย์ 11 และ 14 – 15 มิ.ย.นี้ ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00 – 3.90% ต่อปี เรทติ้ง A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” วางกลยุทธ์ O2O ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ย้ำฐานะทางการเงินยังแข็งแกร่ง

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และผู้ลงทุนสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 11 และ 14 – 15 มิ.ย.นี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

“บริษัทฯ เชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ วางแผนงานและกลยุทธ์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย” นายเกรียงชัย กล่าว

นายเกรียงชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯได้ติดตามพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจในรูปแบบ O2O โดยการผสมผสานและเพิ่มช่องทางการให้บริการทั้งการสั่งสินค้า จำหน่ายสินค้าและรับสินค้า ผ่านระบบออนไลน์และร้านสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รวมถึงยังมุ่งเน้นการบริการความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งจอง จำหน่ายและรับสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น “ALL Online ห้างใกล้บ้าน”, เซเว่น เดลิเวอรี่ และ 24 Shopping เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมาลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี โดย ณ วันที่ 31 มี.ค.2564 บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ที่ 36,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ประมาณ 7,222 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 518,917 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 114,609 ล้านบาท นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและเสริมศักยภาพด้านเงินทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสการเติบโตสูง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คลี่คลายและเริ่มมีการเปิดประเทศ ก็พร้อมจะเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ผ่านระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปจองซื้อหุ้นกู้ที่สาขาของสถาบันการเงินดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 10 แห่งได้แล้ววันนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.