“ตฤณวรรธน์” ซีอีโอ IP ตัดขายหุ้น 2.8 ล้าน เหลือถือ 39.3%

HoonSmart.com>> “ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์” CEO “อินเตอร์ ฟาร์มา” ตัดขายหุ้นออก 2.8 ล้านหุ้น กว่า 1.36% เหลือถือหุ้น 39.3%

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ขายหุ้นออก เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 จำนวน 2.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 80.95 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 39.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น IP ปิดตลาด 19 พ.ค.2564 ที่ราคา 20.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท หรือ +6.28% มูลค่าการซื้อขาย 62.15 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 14 พ.ค.2564 ราคาหุ้นปิด 20.60 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 78.94 ล้านบาท จากเปิด 20.50 บาท เป็นราคาต่ำสุด และขึ้นไปสูงสุด 21.00 บาท