กองทุน GIC รัฐบาลสิงคโปร์ขาย TOP ออก 1.36 ล้านหุ้น เหลือ 4.9956%

HoonSmart.com>> GIC PRIVATE LIMITED กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ตัดขายหุ้น TOP ออก 1.36 ล้าน หรือ 0.0667% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9956%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย GIC PRIVATE LIMITED ขายหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ (TOP) เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 จำนวน 1,361,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0667% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 101,912,200 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9956% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น TOP ปิดตลาดวันที่ 19 พ.ค.2564 ที่ราคา 59.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -0.83% มูลค่าการซื้อขาย 514.48 ล้านบาท

ขณะที่วันที่ขายหุ้น 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิด 58.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 435.25 ล้านบาท จากเปิดที่ราคา 58.50 บาท สูงสุด 59.25 บาทและต่ำสุด 57.75 บาท