GENCO ร่วม “มทร.พระนคร” วิจัย-พัฒนาปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์-เชิงพาณิชย์

HoonSmart.com>> “บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เผยบริษัทในเครือ ร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทพ.ราชมงคลพระนคร วิจัย-พัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564 บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ GENCO ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ วิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม หรือ MOU โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร