NRF กวาดรายได้ Q1/64 โต 78.1%

HoonSmart.com>>NRF กวาดรายได้ Q1/64 เติบโตก้าวกระโดดสวนกระแส 78.1% ชี้เทรนด์ธุรกิจ E-Commerce มาแรง ดันมูลค่าบริษัท BOOSTED เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ชู IRR 1,200% ลุยทุ่มงบเพิ่ม 5.42 ล้านเหรียญฯ เข้าลงทุนใน Wicked Food พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจชั้นนำของโลก มั่นใจรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 15%

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 472 ล้านบาท เติบโต 78.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 265 ล้านบาท จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ที่เติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2564 ทำได้ 69 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% โดยมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Net Profit Margin) ทำได้ 14.2% ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 16.8% สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัท Plant and Bean Ltd. เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากความล่าช้าในการผลิตของโรงงานแห่งใหม่

NRF ยังเดินหน้าขยายธุรกิจอาหารจากพืช (Plant-Based Food) อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Nove Foods นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 47.0 ล้านบาท ใน “Wicked Food” ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) อย่างครบวงจร

และเตรียมขยายการลงทุนในบริษัท Konscious Foods, Inc ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) โดยจะมุ่งเน้นสินค้าประเภทอาหารทะเล (plant-based seafood) โดยจะเข้าลงทุนผ่านบริษัท โน้ฟ ฟูดส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NRF มูลค่าการลงทุนกว่า 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 31.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในการถือหุ้น 20.3% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท Konscious

ล่าสุด NRF ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินภายใต้แบรนด์ SOL Trading โดยลงทุนผ่าน Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 91.5 ล้านบาท

ทั้งนี้การลงทุนในธุรกิจ E-Commerce ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการทำระบบ E-Commerce มาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในทั่วโลก ทำให้มูลค่าของบริษัท BOOSTED E-commerce, USA เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า หรือเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่เติบโตกว่า 1,200% จากมูลค่าเดิมที่บริษัทฯ ได้ลงทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จึงได้ทำการขายหุ้น 10% รวมเป็นเงินทั้งหมด 1.5 ล้านเหรียญ และสามารถทำกำไรได้ 1.2 ล้านเหรียญ ในไตรมาส 2/2564 และมั่นใจว่ารายได้ในปี 64 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% อย่างแน่นอน