ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น GL-MAX-POLAR-STAR ไม่ส่งงบ Q1/64 ตามกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น 4 บริษัท “GL-MAX-POLAR-STAR” ไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/64 ตามระยะเวลากำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 18 พ.ค.2564 กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) และบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR)