VIBHA เดินหน้าซื้อวัคซีน Moderna คาดนำเข้าเดือนต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “โรงพยาบาลวิภาวดี” เดินหน้าโครงการจัดหาวัคซีน Moderna หลังอย.จดทะเบียน คาดนำเข้าได้ภายในเดือนต.ค.64 พร้อมโชว์กำไรไตรมาส 1/64 โต 42% แตะ 192 ล้าบาท ขายเงินลงทุนและจากวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหนุน ด้านรายได้รวมลดลง 1.55%

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) แจ้งว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้เคยแจ้งข้อพิจารณาขอยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน Moderna ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท และสื่อต่างๆ อันเนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้ ในช่วงเวลาใด และได้แจ้งว่า หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและมีความชัดเจน บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนั้น เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันวัคซีน Moderna เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการนำเข้าวัคซีนได้ชัดเจน ว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้ภายในเดือนต.ค.2564

บริษัทฯ จึงจะดำเนินการโครงการวัคซีนดังกล่าวต่อไป ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยจะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือกโดยเร็วที่สุด

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 191.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0141 บาท เติบโต 41.68% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 135.45 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0102 บาท

กำไรเพิ่มขึ้นเป็นผลจากบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและกำไรจากการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวม 90.61 ล้านบาท
ด้านหุ้น VIBHA ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 2.10 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -1.87% มูลค่าการซื้อขาย 70.36 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 1,679.43
ล ้านบาทหรือลดลง 1.55% ผลกระทบจาก COVID-19