TOP พลิกโชว์กำไร Q1/64 แตะ 3.36 พันลบ. กำไรสต๊อก

HoonSmart.com>> “ไทยออยล์” เปิดงบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 3,360 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 13,754 ล้านบาทจากงวดปีก่อน กวาดรายได้ 73,449 ล้านบาท กำไรสต๊อก 4,656 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 3,360 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.65 บาท พลิกจากขาดทุนสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13,754.49 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 6.74 บาท ผลงานดีขึ้น 17,114 ล้านบาท

ไตรมาส 1/2564 กลุ่มไทยออยล์มีปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มลดลงเมื่อเทียบจากงวดไตรมาส 1/2563 จากการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ลดลง ส่งผลให้มีรายได้จากการขายลดลง 3,120 ล้านบาท เหลือ 73,449 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564

อย่างไรก็ตาม กลุ่มไทยออยล์มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก Crude Premium ที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้ส่วนต่างราคาน้ำมันอากาศยาน/น้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซลจะปรับลดลงจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขณะที่มีกำไรขั้นต้นจากกลุ่มอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาสารเบนซีนกับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ตลาดสาร LAB ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงส่วนต่างราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากอุปทานที่ตึงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 4,656 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 10,772 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 ประกอบกับมีการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 109 ล้านบาท ในขณะที่มีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 3,480 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มี EBITDA เพิ่มขึ้น 20,520 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 289 ล้านบาท จากการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ และหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า กำไร TOP ออกมาดีกว่าตลาดคาด 33.2%