หุ้น WINMED เทรดวันแรกเปิด 7.30 บาท เหนือจอง 135%

HoonSmart.com>> WINMED ไอพีโอน้องใหม่ หุ้น “HealthTech” ซื้อขายในเข้าตลาด mai วันแรกฉลุย เปิด 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท สูงกว่าราคาไอพีโอขายหุ้นละ 3.10 บาท

หุ้น WINMED (วินเนอร์ยี่ เมดิคอล) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก 11 พ.ค.2564 เปิดที่ราคา 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท หรือ 135% จากราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย บำบัดรักษาทางการแพทย์ เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.04 เท่า

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำเม็ดเงินที่ได้มาลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) เริ่มก่อสร้างไตรมาส 2/64 และห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เริ่มก่อสร้างไตรมาส 3/64 รวมถึงชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจต่อไปในอนาคต อีกทั้งการระดมทุนจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้ตามแผนและกรอบเวลาที่ทางบริษัทได้วางไว้

อ่านข่าว

WINMED หุ้น “HealthTech” ตัวแรกของตลาดทุนไทย