GPSC กำไรโค้งแรก 1,973 ลบ. โตจากส่วนแบ่งไซยะบุรีเพิ่ม-ขายหุ้น

HoonSmart.com>>”โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” กำไรโตเฉียด 25% จากไตรมาส 1/63 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิลฯ รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาวเวอร์ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษี 224 ล้านบาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดผลงานงวดไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิ 1,973.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 393.59 ล้านบาท คิดเป็น 24.91% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,579.89 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 35% เทียบกับไตรมาส 4/2563

กำไรที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2563 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  กำไรจากการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ และเงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาวเวอร์ แม้ว่าผลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน และโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ทำให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง แต่กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีมาร์จิ้นสูงขึ้นจากการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหิน รวมถึงความต้องการใช้ไอน้ำที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกันบริษัทฯรับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษี 224 ล้านบาท ซึ่งส่วนหลักได้รับจากการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา การใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน และการบริหารจัดการเถ้าถ่านหิน (Coal ash)