VL ส่งลูก VL-W1 ลงสนามเทรดพ.ค.นี้

HoonSmart.com>>VL เตรียมส่งหุ้นลูก VL-W1 ลงสนามเทรด พ.ค.นี้ ดึงเงินสยายปีกเพิ่มขนาดกองเรือหนุนผลงานโตก้าวกระโดด ด้าน CEO “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” ระบุ นำเงินที่ได้ซื้อเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ขนาด 10,000-12,000 DWT ปลายปีนี้ รองรับการขยายฐานลูกค้า สร้างผลงานเติบโตแข็งแกร่งระยะยาว 

ชุติภา กลิ่นสุวรรณ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์  (VL) ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชุดที่ 1 (VL-W1) ขณะนี้เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

“หลังจากที่ได้มีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฟรี ซึ่งมีอายุ 2 ปี โดยจะใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 เมษายน 2566 ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคา 0.50 บาท”

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และใช้สำหรับการจัดซื้อเรือขนส่งสินค้าตามนโยบายการขยายจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ลำ  ขนาดประมาณ 3,000 -12,000 DWT เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง   โดยจะมีการขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น

ในปี 2563 ที่มีเรือทั้งสิ้น 12 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 39,019  DWT และในปี 2564 ได้รับเรือเข้ามาใหม่อีก 1 ลำ รวม 13 ลำ ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกรวม 41,893 DTW โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ปรับแผนที่จะรับเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ขนาด 10,000-12,000 DWT ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้จากเดิมในปี 2565

ส่งผลให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เพิ่มขึ้น 15-20% ส่วนในปี 2566 บริษัทฯจะต่อเรือใหม่อีก 1 ลำ ขนาด 3,000 DWT ส่งผลให้ปี 2566 จะมีจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นเป็น 15 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 53,801  DWT

เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง คาดว่า VL-W1 ซื้อขายปลายสัปดาห์หน้า หรือไม่น่าเกินวันที่ 14 พ.ค.นี้ หลังจากที่วอร์แรนต์ เข้าพอร์ตลูกค้าแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน เข้าซื้อขาย