หุ้น DMT เทรดวันแรกเปิด 17.60 บาท เหนือจอง 10%

HoonSmart.com>> หุ้นทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เข้าเทรดวันแรก เปิด 17.60 บาท แจกกำไร 10% จากราคา IPO หุ้นละ 16 บาท วางเป้าก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

หุ้นบริษัททางยกระดับดอนเมือง (DMT) ผู้บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมือง (ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ในวันแรก 7 พ.ค.2564 เปิดตลาดที่ราคา 17.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท หรือ 10% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 16 บาท

DMT เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการและบำรุงรักษา รวมถึงจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลอดช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยมีอายุของสัญญาสัมปทานภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ 3/2550 คงเหลืออยู่ประมาณ 13 ปี 4 เดือน ทางหลวงภายใต้การบริหารจัดการของ DMT เป็นเส้นทางหลักในการระบายจราจรเข้า-ออกจากกรุงเทพมหานคร สู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญไปสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DMT ได้เตรียมความพร้อมและวางแผนขยายงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี จากการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง โดยมองโอกาสในการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี ของกรมทางหลวง รวมถึงขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชำระหนี้เพื่อไปสร้างความเข้มแข็งด้านฐานะทางเงิน ซึ่งทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“เรามุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ จากการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเข้าไปช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ DMT เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน” นายธานินทร์ กล่าว

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ DMT ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินแก่ DMT ที่จะใช้ชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งผู้ถือหุ้น DMT จะได้รับผลตอบแทนจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนักลงทุนยังมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี ของกรมทางหลวง

นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า DMT จะเป็นหุ้นพื้นฐานโดดเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง รองรับปริมาณจำนวนผู้ใช้ทางที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ดีหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ตลอดจนความพร้อมในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทำให้ DMT สามารถผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้ดีขึ้น