SUPER เดินหน้าโรงไฟฟ้าที่เวียดนามหลังได้เงินกู้ EXIM BANK 2.3 พันลบ.

HoonSmart.com>>SUPER เร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังลมที่เวียนดนาม หลัง EXIM BANK ปล่อยกู้ 2,300 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นโปรเจคดีมีอนาคต ด้าน ”จอมทรัพย์ โลจายะ” วางเป้าก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่สุดในเวียดนาม หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SUPER ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยได้รับวงเงินสินเชื่อ 73.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ HBRE Gia Lai Joint Stock Company โรงไฟฟ้าพลังงานลมบนพื้นดิน (Onshore) ที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 50 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด Gia Lai ประเทศเวียดนาม และเป็นโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.05 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์

“โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามรวมทั้งหมด 421 เมกะวัตต์ ทั้งบนพื้นดิน และในทะเล ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ โดยจะทยอยรับรู้รายได้จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศเวียดนาม “นายจอมทรัพย์ กล่าวในที่สุด

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่าการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้สามารถขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดย EXIM BANK เป็นธนาคารของรัฐที่บุกเบิกการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนของนักลงทุนไทยในประเทศเวียดนาม

ขณะที่ SUPER เป็นนักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน สอดรับกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนามสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก11%ในปี2563 เป็นไม่น้อยกว่า 21 % ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2573