NPS ส่งกำลังใจคนไทยสู้โควิด

NPS ส่งกำลังใจให้คนไทยร่วมฝ่าฟันโควิด-19 ระลอกใหม่

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS )  ผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน