หุ้น PROEN เทรดวันแรกเปิดซิลลิ่ง 9.75 บาท แจกกำไร 200%

HoonSmart.com>> หุ้น “โปรเอ็น คอร์ป” บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารครบวงจร เข้าเทรดตลาด mai วันแรกเปิด 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท ซิลลิ่ง 200% จากราคา IPO หุ้นละ 3.25 บาท

หุ้นบริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เข้าซื้อขาย 29 เม.ย.2564 เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ในภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี ราคาเปิด บาท 9.75 เพิ่มขึ้น 6.50 บาท หรือ 200% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 3.25 บาท

PROEN ดำเนินธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารครบวงจร รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีทุนชำระแล้ว 158 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นเดิม 230 ล้านหุ้น และหุ้นเพิ่มทุน 86 ล้านหุ้น ราคา IPO หุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 279.5 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,027 ล้านบาท ทั้งนี้ราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 41 เท่า

 
 
อ่านข่าว

PROEN ลั่นระฆังเทรด 29 เม.ย. มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม กำไรโต