“โกลบอลกรีนเคมิคอล” แจ้ง MD ลาออก ตั้ง “ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์”

HoonSmart.com>> บอร์ด “โกลบอลกรีนเคมิคอล” แต่งตั้ง “ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์” นั่งกรรมการผู้จัดการ แทน “สุวัฒน์ กมลพนัส” ลาออก มีผล 1 พ.ค.64

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เปิดเผยว่า นายสุวัฒน์ กมลพนัส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2564 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป