หุ้น ASW เทรดวันแรกฉลุยเปิด 11.80 บาท เหนือจอง 20.16%

HoonSmart.com>> หุ้น ASW ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าเทรดวันแรกฉลุย เปิดราคา 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.98 บาท หรือ +20.16% จากราคา IPO ขายหุ้นละ 9.82 บาท

หุ้นบริษัท แอสเซทไวส์ (ASW) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 28 เม.ย.64 เป็นวันแรกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดตลาดที่ราคา 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.98 บาท หรือ 20.16% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 9.82 บาท

ASW ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 206 ล้านหุ้น ราคา IPO หุ้นละ 9.82 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 8.54 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 873.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.15 บาท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทั้งแบบ High Rise และ Low Rise และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ รวมถึงนำเงินส่วนหนึ่งไปคืนหนี้สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน