UPA ทุ่ม 50 ลบ. ส่งลูกซื้อหุ้น 2.27% “โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป” ลุยธุรกิจกัญชา

HoonSmart.com>> บอร์ด “ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย” ไฟเขียว ส่งบริษัทย่อย “แคนนา แคร์” เข้าซื้อหุ้น “โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป” 2.27% เตรียมพร้อมลุยผลิตและจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เผยอยู่ระหว่างรอผล Due diligence คาดปิดดีลได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ ด้าน “อดิศรา จุลธุระ” ขนบิ๊กล็อตหุ้น UPA กว่า 2.9614% ขาย “ชวิน ตั้งคารวคุณ”

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติในหลักการให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทเป้าหมายจำนวน 50 ล้านบาท โดยหุ้นที่บริษัท แคนนา แคร์ จะได้มารวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.27% ของหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย ภายหลังที่บริษัทเป้าหมายประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัทเป้าหมายได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและสกัดกัญชาเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯจะต้องทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due diligence) ของบริษัทเป้าหมาย รวมถึงคู่สัญญายังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ อันได้แก่ ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจแก่ บริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่สำคัญ คือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาจะต้องไม่เป็นการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ปลูกและสกัดกัญชา เพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนประสบผลสำเร็จและได้รับการขำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนจากผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯเห็นว่า ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นที่พึงพอใจ บริษัทจะพิจารณาเข้าทำรายการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ค.2564

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นาง อดิศรา จุลธุระ ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยจำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เป็นการขายบิ๊กล็อตให้แก่นายชวิน ตั้งคารวคุณ จำนวน 300 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.9614% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 214.82 ล้านหุ้น หรือ 2.1205% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

“อดิศรา จุลธุระ” ขายบิ๊กล็อตหุ้น UPA กว่า 2.9614% ให้ “ชวิน ตั้งคารวคุณ”