ทริสฯมอง GULF เป็น ลบ ซื้อ INTUCH การเงินอ่อนแอ

HoonSmart.com>>ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ และหุ้นกู้ หลังประกาศซื้ออินทัชฯ จะต้องใช้เงิน 1.69 แสนล้านบาท กรณีรับซื้อทั้ง100%  ใช้เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ จะมีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง  ประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) จากการประกาศเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากขนาดของธุรกรรมและการซื้อกิจการที่น่าจะใช้เงินจากการกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่แล้ว จึงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้แก่ทริส ต่อความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัท

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 บริษัทประกาศความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคา 65 บาทต่อหุ้น โดยวิธีการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีอื่น ๆ ในการนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินประมาณ 1.69 แสนล้านบาทหากมีผู้เสนอขายหุ้นทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564 บริษัทถือหุ้นใน INTUCH อยู่แล้วในสัดส่วน 18.93% ในขณะที่ Singtel Global Investment Pte ถือหุ้นจำนวนมากที่สุดในสัดส่วนประมาณ 21%

หากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวส่งผลให้บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของสิทธิ์การออกเสียงทั้งหมดใน INTUCH บริษัทมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บริษัท ไทยคม (THCOM) ด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ทั้งนี้ จากการที่ราคาเสนอซื้อหุ้น ADVANC ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ 122.86 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันของหุ้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นของ ADVANC มาขายหุ้นให้กับบริษัท และบริษัทคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันข้อกำหนดจาก ก.ล.ต. ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ THCOM

ขนาดรายการคำเสนอซื้อหุ้นของ INTUCH น่าจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.69 แสนล้านบาท และอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5 แสนล้านบาทหากรวมหุ้นของ ADVANC ด้วย ซึ่งบริษัทคาดว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ INTUCH นั้นน่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนส.ค. 2564

ทริสเรทติ้งจะทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจของบริษัท เมื่อธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จและเมื่อได้ทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบต่อสถานะเครดิตของบริษัทจากการซื้อกิจการดังกล่าว